TIN TỨC MỚI NHẤT

TIN CẦN BÁN

Sơ đồ thiết kế căn hộ dự án chung cư Gemek tower

Chung cư Gemek tower chia làm 2 khu A và  B. Về hình dáng và thiết kế căn hộ tại 2 tòa khác nhau. Tòa A mỗi tầng có 25 căn hộ, tòa B thiết kế 19 căn hộ.
Tòa A thiết kế 8 thang máy trong đó có 2 thang hàng và 4 thang bộ
Tòa B thiết kế gồm 6 thang máy trong đó có 2 thang hàng và 4 thang bộ
Thiết kế tổng thế dự án Gemek như sau:
Sơ đồ thiết kế tổng thể dự án chung cư Gemek tower
Xem thêm: Thiết kế chi tiết tòa A chung cư Gemek tower
                   Thiết kế chi tiết tòa B chung cư Gemek tower