TIN TỨC MỚI NHẤT

TIN CẦN BÁN

Sơ đồ mặt bằng HH3B Linh Đàm

Mặt bằng tầng 2 chung cư HH3 Linh Đàm tòa B

 Mặt bằng tầng 3,4,5 chung cư HH3 Linh Đàm tòa B

 Mặt bằng tầng 6 - 40 chung cư HH3 Linh Đàm tòa B
 Mặt bằng tầng Kiot chung cư HH3 Linh Đàm tòa B
 Mặt bằng tầng penhouse chung cư HH3 Linh Đàm tòa B

Xem thêm sơ đồ thiết kế chi tiết căn hộ: >> Căn 1 ngủ, Căn 2 ngủ, Căn 3 ngủ