TIN TỨC MỚI NHẤT

TIN CẦN BÁN

Bảng giá căn hộ chung cư Gemek tower

Bảng giá căn hộ chi tiết như sau:
Các tầng còn lại liên hệ 0918.021.283 để có thông tin

Tòa
Căn Hộ
Tổng DT
(m2)
DT Sử Dụng
(m2)
Hướng Cửa Chính
Hướng Ban Công
Giá
A
1
102,3
90,7
ĐN
TB-TN
1.424.320.000
A
2
75,4
68,6
ĐN
TB
1.046.710.000
A
3
83,8
76
ĐN
TB
1.093.680.000
A
4
82,4
78,7
ĐN
TB
1.129.570.000
A
5
75
64,7
ĐN
TB
1.041.150.000
A
6
75,7
68,6
ĐN
TB
1.050.870.000
A
7
68,2
60,3
TB
TN-ĐN
977.480.000
A
8
67,2
60,7
TB
ĐN
973.090.000
A
9
67,3
60,7
TB
ĐN
973.090.000
A
10
65,4
58,3
TB
ĐN
934.620.000
A
11
65,3
58,4
TB
ĐN
936.220.000
A
12
77,3
69,7
TB
ĐN
1.097.350.000
A
13
79,1
72,3
ĐB
TB
1.058.120.000
A
14
83,8
77
TB
ĐN
1.165.600.000
A
15
69,6
62,9
ĐN
TB
966.190.000
A
16
75,1
67,8
ĐN
TB
1.042.540.000
A
17
75,8
67,9
ĐN
ĐB-TB
1.055.360.000
A
18
74,3
67,7
TN
ĐB
1.031.440.000
A
19
73,2
66,5
TN
ĐB
1.016.170.000
A
20
73,2
66,5
TN
ĐB
1.016.170.000
A
21
73,2
66,5
TN
ĐB
1.016.170.000
A
22
115,9
104,1
TN
ĐB-ĐN
1.629.500.000
A
23
94,6
82,1
ĐB
ĐN-TN
1.342.940.000
A
24
64,6
58,3
ĐB
TN
955.470.000
A
25
65,9
58
ĐB
TN
950.550.000