TIN TỨC MỚI NHẤT

TIN CẦN BÁN

Sơ đồ thiết kế tòa A chung cư HH1 Linh Đàm

Sơ đồ thiết kế tòa A chung cư HH1 Linh Đàm thiết kế tương tự tòa B, chỉ có thay đổi một chút về tầm view của các căn hộ.  Cụ thể thiết kế như sau
Căn 1 ngủ
 Sơ đồ căn 16 chung cư HH1 Linh Đàm tòa A
 
Căn số 16

Sơ đồ thiết kế căn 18
Sơ đồ căn 18 chung cư HH1 Linh Đàm tòa A
 Sơ đồ thiết kế căn 36 chung cư HH1 Linh Đàm tòa A
 
Sơ đồ căn 36

 Sơ đồ thiết kế căn 38 chung cư hh1 linh đàm tòa A
Sơ đồ căn 38
 Căn 2 ngủ

Diện tích 55m2
 Sơ đồ căn 14

Sơ đồ căn 14 hh1A
Sơ đồ thiết kế căn 20 HH1 linh đàm tòa A

Sơ đồ căn 20
 Sơ đồ thiết kế căn 34 chung cư hh1 linh đàm

Sơ đồ căn 34
 Sơ đồ thiết kế căn 40 chung cư hh1 linh đàm tòa A

Sơ đồ căn 40
Diện tích 65m2
 Sơ đồ căn 06
Sơ đồ căn 06
  Sơ đồ thiết kế căn 08

Sơ đồ căn 08
 Sơ đồ thiết kế căn 26 chung cư HH1 Linh Đàm

Căn 26
 Sơ đồ căn 08
Căn 26

Diện tích 67m2
Sơ đồ thiết kế căn 04
Sơ đồ căn 04
Sơ đồ thiết kế căn số 10 chung cư HH1 linh Đàm


Sơ đồ căn 10
Sơ đồ căn 24
Sơ đồ căn 24
Sơ đồ thiết kế căn 30 chung cư hh1 linh đàm

Sơ đồ căn 30
Căn 3 ngủ
Sơ đồ thiết kế căn 02 diện tích 76m2
Căn 02
  Sơ đồ thiết kế căn 12 chung cư hh1 linh đàm

Sơ đồ căn 12
 Sơ đồ thiết kế 22 chung cư hh1 linh đàm
Sơ đồ căn 22
 Sơ đồ thiết kế căn 32 chung cư hh1 linh đàm tòa A

Sơ đồ căn 32