TIN TỨC MỚI NHẤT

TIN CẦN BÁN

Sơ đồ thiết kế căn hộ chung cư HH2 Linh Đàm Tòa B

Tòa B chung cư HH2 Linh Đàm chuẩn bị mở bán. Sơ đồ thiết kế đã được chủ đầu tư công bố. Xin cập nhật thiết kế chính xác của dự án chung cư HH2 Linh Đàm tòa B để quý khách nghiên cứu và lựa chọn được căn hộ thiết kế ưng ý.
Căn hộ 1 ngủ

Sơ đồ thiết kế căn 16 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 18 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 36 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 38 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Căn hộ 2 ngủ
Diện tích 55m2
Sơ đồ thiết kế căn 14 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 20 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 24 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B

Sơ đồ thiết kế căn 40 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Diện tích 65m2

Sơ đồ thiết kế căn 08 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 06 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 26 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 28 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B

Diện tích 67m2
Sơ đồ thiết kế căn 04 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 24 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B

Sơ đồ thiết kế căn 10 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 30 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B

Căn hộ 3 ngủ diện tích 76m2

Sơ đồ thiết kế căn 02 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 22 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B
Sơ đồ thiết kế căn 32 chung cư HH2 Linh Đàm tòa B